שדורי קשת - 2025

עיצוב גרפי לקירות החלל המרכזי במתחם העיר 2025