בירמן פורמייקה

גיבוש שפה גרפית, עיצוב אריזות וקטלוגים