מוזיאון מגדל דוד

ליווי הפיתוח ועיצוב חומרי שיווק וחינוך של המוזיאון